De strategienota is met 1 jaar verlengd!


Strategie 2019-2022

Ruimte, Relatie & Rekenschap
Missie: Waarde(n)vol leren leven
  • Wij willen ontwikkelen
  • Wij zoeken de ontmoeting
  • Wij zijn betrokken
  • Wij verleggen grenzen
  • Wij werken aan brede persoonsvorming
Strategische beloften
  • Wij bieden persoonlijk onderwijs
  • Wij investeren in medewerkers
  • Wij geven aandacht aan zinnige vorming
  • Wij leggen krachtige verbinding in de regio
  • Wij innoveren en excelleren
Zo maken we een leven lang ontwikkelen mogelijk.

Aan de slag met waarde(n)vol leren leven